Full Name
Kiss, Anton Alexandru
 
Variants
Kiss, Anton A.
 
 
Type
External Person
 

 
 
 
Scopus Author ID