Full Name
Ohtake, Naoto
 
Variants
Otake, Naoto
Ohtake, N.
Otake, N.
Naoto, Ohtake
 
 
Type
External Person