Full Name
Uberuaga, Blas Pedro
 
Variants
Uberuaga, Blas P.
Uberuaga, Blas
Uberuaga, B. P.
Uberuaga, B.
Uberuaga, Bias P.
 
 
Type
External Person
 

 
 
Scopus Author ID